Diskuse

Zelení: Každé dítě si zaslouží domov

Vložit nový příspěvek

autoři článku lžou

5.11.2019 14:32 vložil JUDr.Tomáš Sunegha

Byl jsem upozorněn, že jste mou osobu zmínili ve shora uvedeném článku. Smutně konstatuji, že zde veřejně lžete. Myslím, že by bylo vhodné abyste se mi na tomto místě omluvili. Případně se můžete namísto omluvy zasadit o to, aby můj článek , týkající se bytové politiky v Praze 3 z ledna letošního roku konečně vyšel v Radničních novinách, neboť byl i hlasy vašich zástupců shledán nezpůsobilým k publikování .....

Tomáš Sunegha


Reagovat  Reagovat s citací


Re: autoři článku lžou

7.11.2019 13:38 vložil Michal Gill

JUDr.Tomáš Sunegha napsal

Myslím, že by bylo vhodné abyste se mi na tomto místě omluvili. -Tomáš Sunegha
Dobrá připomínka. Já tam žádnou lež nevidím, zato jich vidím hned několik ve Vašem Názoru zastupitele v aktuálním čísle Radničních novin. Dovolím si, tedy parafrázovat Vás: Bylo by vhodné, abyste se vedení radnice a místostarostovi Štréblovi omluvil za ty výmysly o inzerátech na Facebooku, o kterých jste tam psal. Předem děkuji za sebereflexi.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: autoři článku lžou

13.11.2019 14:39 vložil sunegha

Jakmile jsem zjistil, v čem spočívá mé obvinění ze lži , tak jsem se na facebooku omluvil za to, že jsem nesprávně citoval výrok pana Štrébla a vložil mu do úst slovo "facebook" namísto slova "internet". K tomu jsem do redakce Radničních novin zaslal obdobnou písemnou omluvu a dále se hodlám za uvedené omluvit veřejně na jednání zastupitelstva, které bude nejpozději v prosinci tohoto roku.

Pokud nevidíte ve shora uvedeném článku lež, a vidět jí nemusíte, neboť nejste jeho autor a nevím o tom, že podrobně sleduje můj osobní život, pak je zřejmě vhodné odpovědět na otázku z čeho dovozujete, že je napsána pravda. Osobně nevím o ničem, co by napadené tvrzení činilo pravdivým. Z jakých faktů tedy vychází tvrzení, že jsem odmítl pomoci lidem v nouzi. Konkrétně: Z čeho autoři článku dovozují, že jsme - že jsem, odmítli pomoci lidem v nouzi ?


Reagovat  Reagovat s citací


Dodatek 2

23.9.2019 19:41 vložil Martin

Ještě k nadpisu, aby nevzniklo podezření, že je manipulativní - kde se vyskytují děti občanů na praze 3, které nebydlí v bytě či ubytovně? Žádné na ulici spát nevidím.


Reagovat  Reagovat s citací


Dodatek

23.9.2019 19:34 vložil Martin

Ještě bych dodal, že Brno se po zkušenostech po pár letech tuto šílenost rozhodlo ukončit.


Reagovat  Reagovat s citací


Otřesné zkušenosti z Brna

23.9.2019 19:32 vložil Martin

https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/socialni-bydleni-v-brne-na-najemniky-si-sousede-stezuji-vznikla-i-petice-20171106.html.


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama