Diskuse

Mají mít na Parukářce přednost děti nebo pejsci? Absurdní investice na Žižkově.

Vložit nový příspěvek

Re: Re: Tradičně pokrytecky (až trapně)

18.11.2015 18:52 vložil Mojmír Mikuláš

Promiňte kolego, ale to je odpověď ve stylu malého dítěte „Ale mě se to nelíbí...“

Jen tedy ještě pro případné ostatní čtenáře zrekapituluji, že předmětnou akci má v rámci kompetencí úřadu na starosti Odbor technické správy majetku a investic (OTSMI). Tento odbor ve spolupráci se zpracovatelem KVS projekt vypracoval k záměru úprav parku Parukářka prováděcí studii, kterou předložil k posouzení Výboru pro územní rozvoj. Tedy výboru, který je poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha 3 pro oblast územního plánování a stavebního řádu a jehož členy jsou zástupci všech politických subjektů.
Takže zkráceně, odborníci na danou problematiku projekt zpracovali a s problematikou seznámení členové Výboru ÚR navrženou variantu jednohlasně (včetně Vašeho zástupce) podpořili.

„Viděl jste alespoň z rychlíku“ tu studii pane Mikesko?! Nebo jste jen zkopíroval pár odstavců z popisu akce a provozního řádu a doplnil k tomu svůj nepodložený aktivistický text o nadvládě psů nad dětmi?

Mojmír Mikuláš


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Tradičně pokrytecky (až trapně)

18.11.2015 22:34 vložil Petr Košař

Já bych si jen dovolil doplnit maličkost. Ještě před tím než to pan Mikeska zkopíroval, se vyklonil z terasy svého luxusního bytu v rezidenci přímo na Parukářce (světe div se přímo vedle zamýšleného psího hřistě) a z hrůzou zjistil, že by mu ty neukáznění psi štěkali přímo pod okny. A to je přeci proti obecnímu zájmu a je třeba s tím něco udělat. A dál už to známe...


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Tradičně pokrytecky (až trapně)

18.11.2015 23:47 vložil Tomáš Miíkska

Já skutečně bydlím u pozemku , kde bude psí hřiště a musím konstatovat, že je to barbarství od MČ Praha 3 tam vybudovat něco co zabrání tam vstupovat dětem.
Tomáš Mikeska


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Tradičně pokrytecky (až trapně)

19.11.2015 01:28 vložil Michal Konvička

Tedy pane Kosaři, to už jsou jen ubohý bolševický kecy co tady předvádíte.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Tradičně pokrytecky (až trapně)

19.11.2015 06:51 vložil Tomáš Mikeska

Pane Mikuláši, proč jste tak rozčílen, pokud jste si nevšiml, žijeme v demokratické společnosti a já prezentuji svůj názor.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Tradičně pokrytecky (až trapně)

19.11.2015 13:57 vložil Mojmír Mikuláš

Pane Mikesko, stav kdy jsem „rozčílen“ opravdu vypadá jinak. Možná Vám ten stav někdy demonstruji na zastupitelstvu,.. při projevech zástupců Ž(n)S k tomu mám blízko :-)

Na otázku, zda jste vůbec studii viděl jste neodpověděl, tedy velmi pravděpodobně kritizujete něco, co ani neznáte.

Určitě Vám v rámci demokracie nikdo neupírá občanské právo „mít vlastní názor“! Nicméně Váš příspěvek zde není občanský, ale je uveřejněn v rubrice „Názory zastupitelů“ a tak na něj oprávněně nahlížím jako na politické stanovisko zástupce za uskupení Ž(n)S. No a s ohledem na fakta o podpoře Vašeho zástupce pana Ruta předmětnému projektu v tom spatřuji, asi nejen já, doklad Vašeho pokrytectví.
Navíc v kontextu zde uváděných informací v komentářích se zdá, že jste tentokrát své politické stanovisko podřídil privátnímu zájmu.
Ale to ať si už vyhodnotí čtenáři-občané-voliči.

Mojmír Mikuláš


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Tradičně pokrytecky (až trapně)

22.11.2015 16:04 vložil Tomáš Mikeska

Pane Mikuláši,
nevím, zda má smysl Vám odpovídat, studii jsem si řádně prostudoval a pokud jste si nevšiml, tak jsem z ní opisoval a citoval.
Všímám si co se děje kolem svého bydliště, doufám, že to děláte také. Pokud by to dělali všichni zastupitelé a občané tak se máme jako v ráji.
TM


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama