Diskuse

Mají mít na Parukářce přednost děti nebo pejsci? Absurdní investice na Žižkově.

Vložit nový příspěvek

Tradičně pokrytecky (až trapně)

18.11.2015 15:01 vložil Mojmír Mikuláš

S prováděcí dokumentaci akcí „Psí hřiště v parku Parukářka“ ( a také „Úprava okolí areálu biatlonu v parku Parukářka“ a „Grilovací místa v parku Parukářka“ ) byl seznámen k tomu příslušný Výbor pro územní rozvoj na svém zasedání dne 15.10.2015.
Členem tohoto Výboru za Ž(n)S je Váš „zelený guru“ pan Ondřej Rut. Ten proti navrhované variantě psího hřiště nic nenamítal a podpořil svým hlasem následující usnesení „Výbor pro územní rozvoj doporučuje RMČ vydat pokyn OTSMI k zajištění úkonů směřujících k realizaci uvedených akcí. Výbor pro územní rozvoj dále doporučuje RMČ následně odsouhlasit realizaci těchto akcí.“

Možná byste si tedy pane kolego měli uvnitř Vašeho klubu nejdříve ujasnit přístup k předmětné akci (případně kritizovat tam Vámi nominovaného zástupce), aby Váš příspěvek nevyzněl tradičně pokrytecky (až trapně).

Ing Mojmír Mikuláš
Zastupitel za Stranu svobodných občanů
Člen Výboru pro územní rozvoj


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Tradičně pokrytecky (až trapně)

18.11.2015 15:41 vložil Tomáš Mikeska

Mojmír Mikuláš napsal

S prováděcí dokumentaci akcí „Psí hřiště v parku Parukářka“ ( a také „Úprava okolí areálu biatlonu v parku Parukářka“ a „Grilovací místa v parku Parukářka“ ) byl seznámen k tomu příslušný Výbor pro územní rozvoj na svém zasedání dne 15.10.2015.
Členem tohoto Výboru za Ž(n)S je Váš „zelený guru“ pan Ondřej Rut. Ten proti navrhované variantě psího hřiště nic nenamítal a podpořil svým hlasem následující usnesení „Výbor pro územní rozvoj doporučuje RMČ vydat pokyn OTSMI k zajištění úkonů směřujících k realizaci uvedených akcí. Výbor pro územní rozvoj dále doporučuje RMČ následně odsouhlasit realizaci těchto akcí.“

Možná byste si tedy pane kolego měli uvnitř Vašeho klubu nejdříve ujasnit přístup k předmětné akci (případně kritizovat tam Vámi nominovaného zástupce), aby Váš příspěvek nevyzněl tradičně pokrytecky (až trapně).

Ing Mojmír Mikuláš
Zastupitel za Stranu svobodných občanů
Člen Výboru pro územní rozvoj
Mám prostě jiný názor než člen našeho klubu.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Tradičně pokrytecky (až trapně)

18.11.2015 18:52 vložil Mojmír Mikuláš

Promiňte kolego, ale to je odpověď ve stylu malého dítěte „Ale mě se to nelíbí...“

Jen tedy ještě pro případné ostatní čtenáře zrekapituluji, že předmětnou akci má v rámci kompetencí úřadu na starosti Odbor technické správy majetku a investic (OTSMI). Tento odbor ve spolupráci se zpracovatelem KVS projekt vypracoval k záměru úprav parku Parukářka prováděcí studii, kterou předložil k posouzení Výboru pro územní rozvoj. Tedy výboru, který je poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha 3 pro oblast územního plánování a stavebního řádu a jehož členy jsou zástupci všech politických subjektů.
Takže zkráceně, odborníci na danou problematiku projekt zpracovali a s problematikou seznámení členové Výboru ÚR navrženou variantu jednohlasně (včetně Vašeho zástupce) podpořili.

„Viděl jste alespoň z rychlíku“ tu studii pane Mikesko?! Nebo jste jen zkopíroval pár odstavců z popisu akce a provozního řádu a doplnil k tomu svůj nepodložený aktivistický text o nadvládě psů nad dětmi?

Mojmír Mikuláš


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Tradičně pokrytecky (až trapně)

18.11.2015 22:34 vložil Petr Košař

Já bych si jen dovolil doplnit maličkost. Ještě před tím než to pan Mikeska zkopíroval, se vyklonil z terasy svého luxusního bytu v rezidenci přímo na Parukářce (světe div se přímo vedle zamýšleného psího hřistě) a z hrůzou zjistil, že by mu ty neukáznění psi štěkali přímo pod okny. A to je přeci proti obecnímu zájmu a je třeba s tím něco udělat. A dál už to známe...


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Tradičně pokrytecky (až trapně)

18.11.2015 23:47 vložil Tomáš Miíkska

Já skutečně bydlím u pozemku , kde bude psí hřiště a musím konstatovat, že je to barbarství od MČ Praha 3 tam vybudovat něco co zabrání tam vstupovat dětem.
Tomáš Mikeska


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Tradičně pokrytecky (až trapně)

19.11.2015 01:28 vložil Michal Konvička

Tedy pane Kosaři, to už jsou jen ubohý bolševický kecy co tady předvádíte.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Tradičně pokrytecky (až trapně)

19.11.2015 06:51 vložil Tomáš Mikeska

Pane Mikuláši, proč jste tak rozčílen, pokud jste si nevšiml, žijeme v demokratické společnosti a já prezentuji svůj názor.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Tradičně pokrytecky (až trapně)

19.11.2015 13:57 vložil Mojmír Mikuláš

Pane Mikesko, stav kdy jsem „rozčílen“ opravdu vypadá jinak. Možná Vám ten stav někdy demonstruji na zastupitelstvu,.. při projevech zástupců Ž(n)S k tomu mám blízko :-)

Na otázku, zda jste vůbec studii viděl jste neodpověděl, tedy velmi pravděpodobně kritizujete něco, co ani neznáte.

Určitě Vám v rámci demokracie nikdo neupírá občanské právo „mít vlastní názor“! Nicméně Váš příspěvek zde není občanský, ale je uveřejněn v rubrice „Názory zastupitelů“ a tak na něj oprávněně nahlížím jako na politické stanovisko zástupce za uskupení Ž(n)S. No a s ohledem na fakta o podpoře Vašeho zástupce pana Ruta předmětnému projektu v tom spatřuji, asi nejen já, doklad Vašeho pokrytectví.
Navíc v kontextu zde uváděných informací v komentářích se zdá, že jste tentokrát své politické stanovisko podřídil privátnímu zájmu.
Ale to ať si už vyhodnotí čtenáři-občané-voliči.

Mojmír Mikuláš


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Tradičně pokrytecky (až trapně)

22.11.2015 16:04 vložil Tomáš Mikeska

Pane Mikuláši,
nevím, zda má smysl Vám odpovídat, studii jsem si řádně prostudoval a pokud jste si nevšiml, tak jsem z ní opisoval a citoval.
Všímám si co se děje kolem svého bydliště, doufám, že to děláte také. Pokud by to dělali všichni zastupitelé a občané tak se máme jako v ráji.
TM


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Tradičně pokrytecky (až trapně)

13.12.2015 16:29 vložil Tomáš Mikeska

Podle internetu je v Praze 33 komerčních výcvikových center pro psy. Proč má Městská část Praha 3 budovat psí hřiště v přírodním parku Parukářka za obecní peníze!


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama