Diskuse

Starostce Hujové o Klinice

Vložit nový příspěvek

Re: Prosba o citace

16.10.2015 14:54 vložil Bohumil Čáp

Dobrý den,
Cituji:
"P. H u j o v á :
Nevím, na koho otázka směřuje. Skutečně mě mrzí, že jsme se nechali vtáhnout do
aktivity, která neměla hlavu ani patu. Iniciativa Klinika přišla sem, chtěli všechno. My jsme
jim dali morální podporu a chtěli jsme i věcnou. Za ¾ roku, co jsme odhlasovali usnesení, ani
nevím, jestli mají právní subjektivitu. K nám už nikdo nechodí.
Mrzí mě jedna věc. Zastupitelstvo bylo postaveno před až hysterii s iniciativou Klinika
a jsme s touto aktivitou spojováni. Dámy zde byly na poradě vedení asi před půl rokem.
Očekávali jsme, že přijdou s nějakým návrhem, nepřišly s ničím. Jediné, co chodí kolem
iniciativy Klinika, je stížnost za stížností.
..."


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Prosba o citace

16.10.2015 17:23 vložil Jan Šulc

Jestliže tohle má být ta přísná kritika Kliniky, tak je Váš článek jen účelová snůška smradu.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Prosba o citace

16.10.2015 21:41 vložil Petr Košař

Pečlivě jsem si přečetl zápis a žádnou takovou citaci nebo podobné prohlášení, jak uvádí pan Čáp hned v úvodu svého textu jsem nenašel. Musím se tedy ptát, proč se Bob Čáp dopouští vědomé lži?


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Prosba o citace

17.10.2015 12:07 vložil Karel Světlík

Pane Čápe, děkuji za snahu. Ovšem v těchto dvou odstavcích starostka hovoří hlavně o událostech z počátku roku 2015, tedy před tím, než Autonomní centrum Klinika oficiálně otevřelo. Nevím, kde tam podle Vás je ta "přísná kritika Autonomního centra Klinika". Autonomní centrum Klinika tam totiž ani není zmíněno. (Starostka hovoří pouze o iniciativě Klinika.) Zcela záhadné je, kde jste vzal: "Paní starostka si není vědoma, že by se na Klinice vůbec něco dělo."

Pokud byste vycházel ze skutečných a nikoli ze "šokantních neřku-li nehorázných" výroků, které ovšem sám starostce vkládáte do úst, pak byste chtěl zodpovědět pouze otázku, zda má iniciativa Klinika právní subjektivitu. Zřejmě rád "zdviháte minimálně obě obočí."

Na zastupitelstvo téma vnesl pan Mojmír Mikuláš (Svobodní), který dostal informaci, že jsou v objektu ubytováni nelegální migranti a ptal se: "Rád bych se zeptal, jestli komunikujeme s příslušným útvarem a jestli víme, co se v nejbližších týdnech a měsících tam bude dít."

Pokud jste tedy chtěl svým článkem na někoho reagovat, nabízel se k tomu spíše pan Mikuláš. Ten by ovšem ocenil, kdybyste své zdařilé shrnutí dění v Autonomním centru Klinika doplnil ještě o události chystané.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Prosba o citace

17.10.2015 22:36 vložil Bohumil Čáp

Děkuji za reakci.
Že si starostka není vědoma toho, co se na Klinice děje, myslím, plyne z věty "Jediné, co chodí kolem
iniciativy Klinika, je stížnost za stížností.".
Ale i z celého jejího projevu vyznívá, že si starostka neuvědomuje, jakým přínosem Klinika pro Žižkov je.
Nemyslím si, že starostka hovořila o Iniciativě Klinika, kterouž nemyslela Autonomní centrum Klinika. Mezi těmito není rozdíl. A logicky to plyne i z toho, že se vyjadřovala i k současnému stavu věcí.
Co ale z textu vypadlo, byla zmínka starostčiny arogance, s kterou si stěžuje, že za ní lidé z Kliniky nechodí a neskládají účty, přesto že k tomu nemají žádný důvod. Žádná dohoda mezi radnicí a Klinikou není a rada MČ pro věc neudělala nic víc než proklamativní gesto, které na zastupitelstvu protlačila opozice a přítomná veřejnost. To bude patrně ten hysterický aspekt. Starostka prostě nesnáší veřejnost (ono je to ostatně vzájemné), což předvedla i onom posledním zastupitelstvu směrem k občanům, kteří si dovolili přijít s dítětem. Ale to je na jindy.
Právě naopak, koalice odmítla všechna usnesení, která by znamenala aktivní podporu Kliniky. Takže, když se teď starostka dojímá, že za ní ani nikdo nechodí, když jim tolik pomohla, je to vrcholné pokrytectví.

Co se týká pana Mikuláše. Doporučuji mu na Kliniku zajít a na plánované nové formáty se zeptat osobně. V článku je něco z toho naznačeno, ale nemusí to být vše.

S pozdravem


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Prosba o citace

19.10.2015 12:08 vložil Karel Světlík

Vážený pane Čápe,
domnívám se, že je třeba pečlivě rozlišovat mezi tím, co starostka skutečně řekla a mezi Vašimi přesvědčeními. Starostčina věta: „Jediné, co chodí kolem iniciativy Klinika, je stížnost za stížností.“ je v kontextu, ze kterého vyplývá, že začátkem roku vedení radnice jednalo se zástupci iniciativy Klinika . Jednání nemělo jasný výsledek, očekávalo se, že bude pokračovat, ale pak už nikdo z iniciativy Klinika nepřišel. Dnes na radnici chodí už jen stížnosti. Nic více, nic méně.
O tom, zda je Klinika pro Žižkov přínosem či nikoli, tam není ani slovo.

Rozdíl mezi iniciativou Klinika a Autonomním centrem Klinika je důležitý, protože když se vedla jednání, tak iniciativa neměla budovu k dispozici. A v té době s iniciativou měla starostka co do činění. Autonomní centrum Klinika jde mimo radnici i starostku, proto starostka nemůže odpovědět na dotaz pana Mikuláše (ten mluví o Autonomním centru Klinika).
„Starostčina arogance“ a stížnost „že za ní lidé z Kliniky nechodí a neskládají účty”, jsou Vaše domněnky. Váš výchozí předpoklad sám vyjevujete: „Starostka prostě nesnáší veřejnost (ono je to ostatně vzájemné).“ Váš názor Vám neberu, ale pokud píšete reakci na vyjádření, musíte primárně vycházet z tohoto vyjádření a nikoli z Vašich přesvědčení.
Příště bych Vám tedy doporučoval úvod jinak jistě přínosného článku formulovat jako Váš názor a nikoli tento vkládat starostce do úst. V takovém případě je totiž namístě omluva.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Prosba o citace

20.10.2015 08:22 vložil Petr Košař

Dobrý den,
jak se dá potom věřit textu, když hned úvod je smyšlený. Pan Čáp má zřejmě pocit, že článek o klinice by nikoho nezajímal, pokud by hned v úvodu nenapsal nějaké své výmysly o někom z radnice.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Prosba o citace

17.2.2016 22:11 vložil Tomáš

Dobrý den,

nemám ani s autorem ani s Klinikou či někým odtamtud co do činění zato však moc dobře vím, oproti mnoha jiným, že spokojený člověk nemá důvod kamkoliv chodit a oznamovat, že je za něco rád a že se mu to líbí, protože to nevidí jako věc nezbytnou. Ovšem nespokojení, ti samozřejmě vždy najdou čas na to, aby si někde stěžovali. Místo aby šli a udělali tak jako jiní, pro okolí něco užitečného.

A na můj vkus se tato situace uplatňuje až moc často. Když je někdo s něčím spokojený, pokud už to někomu sdělí, pak zpravidla jedině někomu ze svého blízkého okolí. Když je však kdokoliv s čímkoliv nespokojený, křičí a kope kolem sebe, co mu síly stačí. A nedej Bože, aby se nakonec ukázalo, že byl nespokojený jen kvůli tomu, že třeba dané věci nerozuměl (vlastní chybou). To pak zpravidla kope ještě víc a křičí jak si bude stěžovat.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Prosba o citace

20.10.2015 13:39 vložil Mojmír Mikuláš

Pane Čápe, koukám, že jste vytvořil aktivistický článek v duchu „zelených tradic“. No, posouzení nechám na čtenářích..

Jen chci reagovat na Vaše doporučení mojí osobě (?).
Vězte, že svůj volnočasový program si organizuji podle svých osobních preferencí! Nejsem anarchista, „nehulím“, nejsem ani levicový aktivista, dokonce většinu tzv. „uprchlíků“ považuji za nelegální migranty atd., takže nemyslím, že bych pro sebe na „Klinice“ našel názorově vzájemně obohacující prostředí. Nicméně respektuji, že existuje skupina lidí, pro kterou jsou aktivity „Kliniky“ zajímavé.

Na Zastupitelstvu jsem se neptal na programové plány nájemce (do těch mi u řádně pronajatého objektu nic není, pokud neporušují zákon), ale na to, zda má MČ P3 informace o budoucích plánech majitele s objektem (ač přiznávám, že ze zápisu to takto zřetelné není).

Ing. Mojmír Mikuláš
Zastupitel MČ P3
Koordinátor pobočky Svobodní Praha 3


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Prosba o citace

20.10.2015 12:35 vložil Mojmír Mikuláš

A já si říkal, proč mám tři dny škytavku a ono se tu o mě píše :-)

Takže.. Impulsem proč jsem oživil téma „Klinika“ na zasedání Zastupitelstva byl (jak jsem uváděl), že jsem se stal v poslední době adresátem opakovaných emailových i osobně sdělených stížností na činnost „Kliniky“. Např. Stížnost na hluk či „znepokojení občanů, že objekt obývá skupina s velmi radikálními protispolečenskými názory a dokonce, že v objektu snad nocují a pobývají osoby, které jsou v ČR ilegálně“. Obecně nemám pocit, že by Zastupitelstvo muselo hloubkově řešit obsah těch podnětů. Ty by správně měli mířit spíše na majitele objektu či jiné orgány.

Důvodem pro mou interpelaci ale bylo, že Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání 19.12.2014 na návrh paní starostky usnesení: „MČ Praha 3 podporuje projekt Klinika a nabízí prostor k jednání se zástupci občanské iniciativy Klinika k podpoře jejich činnosti“. Zástupci Svobodných toto usnesení nepodpořili a můj kolega pan Štampach i vysvětloval důvody proč. Vyjádřit podporu někomu, kdo neoprávněně okupuje cizí majetek nám přišlo neobhajitelné. Bohužel většina našich kolegů zastupitelů zvedlo pod „politickým nátlakem“ přítomných aktivistů populisticky ruku pro podporu.

Od té doby představitelé „Kliniky“ svůj pobyt v objektu zlegalizovali a z tohoto pohledu je vše v pořádku.
Jen jsem vznesl na posledním Zastupitelstvu dotaz, směřovaný na paní starostku, jehož účelem bylo zjistit, zda má MČ P3 informace o dalších plánech majitele s budovou a zda vyjádřená podpora od MČ P3 i po uplynulých měsících nějakých zkušeností trvá.

Ač jsem si vědom toho, že schválené usnesení je bezobsažné, tak přece jen je výrazem nějaké podpory, které se jiným nedostalo. A považuji z tohoto pohledu za absurdní, že obdobné gesto se nedostalo desítkám sportovním, kulturním i sociálním organizacím, které se třeba dlouhodobě věnují aktivitám pro děti, mládež či seniory na Praze 3 a které by si pochvalu zasloužily násobně více.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Prosba o citace

20.10.2015 13:04 vložil Hoja

Po důkladném rozpitvání onoho výroku se tedy ukázalo, že tvrzení, kterým pan Čáp otevřel svůj článek je zcela vytržené z kontextu a je defacto nepravdivé. Starostka by jej klidně mohla požádat o omluvu, kterou by si ale moc lidí nepřečetlo, protože její virální potenciál by byl naprosto mizivý. Politika je svinstvo a zelení ji tedy zvládají.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Prosba o citaceKlinika

5.3.2016 17:42 vložil Dagmar

Již nejsme ve státě, kde platí zákony?


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama