Diskuse

Výstavba vstupu na cyklostezku z ulice Pod Vítkovem je ohrožena

Vložit nový příspěvek

ARCHIKOD PODPORUJE VSTUP NA CYKLOSTEZKU

13.3.2015 19:34 vložil ARCHIKOD

Propojení Žižkova a cyklostezky plně podporujeme!

V reakcii na článek p. M.Vronského – www.kauza3.cz , 16.02.2015 si dovoluji uvést:

• S mými kolegy už několik let pracujeme na koncepci a přípravě komplexního napojení urbanistické struktúry Žižkova na prostor cyklostezky a to nejen v místě ul. Pod Vítkovem. Jsme v kontaktu s autori napojení na cyklostezku, poskytujeme jim podklady a oni nám.

• Jako architekt a urbanista mám přirozený zájem, aby se cyklostezka oživila, aktivovala a aby se tak stávala bezpečnější a atraktivnější.

• Součastí našich aktivit v lokalitě je (kromě jiného) rekonstrukce ul. Pod Vítkovem – jako nevyhnutné součásti smysluplného napojení na cykloatezku.

• Samotný prostor napojení ulice Pod Vítkovem na cyklostezku je dnes v katastrofálním stavu – a to doslova životu nebezpečném pro užívatelé těchto prostor.

• Já osobně, ani nikdo z mých kolegů, žádná společnost, ve které máme jakýkoliv vpliv nikdy nazamýšlela jakýmkoliv způsobem blokovat napojení na cyklostezku a ani nikdy v budoucnosti nepodnikneme žádné kroky, které by blokovaly anebo jen ztěžovaly přípravu a realizaci rozvoje cyklostezky. Právě naopak – sami se aktívně podílíme na přípravě zatraktívnění cyklostezky.

• V této podpoře napojení cyklostezky budeme pokračovat i nadále a nic na tom nezmění žádné vlastnické vztahy - kohokoliv a kdekoliv.

• V jiném projektu nedaleko od této lokality, (který připravujeme) se sami, z vlastní iniciativy snažíme realizovat nové propojení Koněvovy ul. směrem na cyklostezku a to právě přes pozemky ve vlastnictví naší společnosti.

• Rovněž v rámci humanizace městských prostor Žižkova navrhujeme a připravujeme např. návrat původních stromořadí do ulic Žižkova. Bohužel musím priznat, že jsme se s velkou podporou - kromě samosprávy MČP3 - u městských institucí a vlastníků inž. sítí zatím nesetkali.

• Plně chápu důvody občanské angažovanosti v kontextu ochrany historické atmosfery Žižkova.
Na druhé straně, v pozadí podobných článků však může být angažovanost zainteresovaných protagonistů. Tito někdy s cílem získat nemalé finanční částky - které my odmítáme vyplácet – začnou pak iniciovat články tohoto typu - vytvářející tak "kauzy" z ničeho!

Ing. arch. Peter Vavrica


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama