Diskuse

Výstavba vstupu na cyklostezku z ulice Pod Vítkovem je ohrožena

Vložit nový příspěvek

ARCHIKOD PODPORUJE VSTUP NA CYKLOSTEZKU

13.3.2015 19:34 vložil ARCHIKOD

Propojení Žižkova a cyklostezky plně podporujeme!

V reakcii na článek p. M.Vronského – www.kauza3.cz , 16.02.2015 si dovoluji uvést:

• S mými kolegy už několik let pracujeme na koncepci a přípravě komplexního napojení urbanistické struktúry Žižkova na prostor cyklostezky a to nejen v místě ul. Pod Vítkovem. Jsme v kontaktu s autori napojení na cyklostezku, poskytujeme jim podklady a oni nám.

• Jako architekt a urbanista mám přirozený zájem, aby se cyklostezka oživila, aktivovala a aby se tak stávala bezpečnější a atraktivnější.

• Součastí našich aktivit v lokalitě je (kromě jiného) rekonstrukce ul. Pod Vítkovem – jako nevyhnutné součásti smysluplného napojení na cykloatezku.

• Samotný prostor napojení ulice Pod Vítkovem na cyklostezku je dnes v katastrofálním stavu – a to doslova životu nebezpečném pro užívatelé těchto prostor.

• Já osobně, ani nikdo z mých kolegů, žádná společnost, ve které máme jakýkoliv vpliv nikdy nazamýšlela jakýmkoliv způsobem blokovat napojení na cyklostezku a ani nikdy v budoucnosti nepodnikneme žádné kroky, které by blokovaly anebo jen ztěžovaly přípravu a realizaci rozvoje cyklostezky. Právě naopak – sami se aktívně podílíme na přípravě zatraktívnění cyklostezky.

• V této podpoře napojení cyklostezky budeme pokračovat i nadále a nic na tom nezmění žádné vlastnické vztahy - kohokoliv a kdekoliv.

• V jiném projektu nedaleko od této lokality, (který připravujeme) se sami, z vlastní iniciativy snažíme realizovat nové propojení Koněvovy ul. směrem na cyklostezku a to právě přes pozemky ve vlastnictví naší společnosti.

• Rovněž v rámci humanizace městských prostor Žižkova navrhujeme a připravujeme např. návrat původních stromořadí do ulic Žižkova. Bohužel musím priznat, že jsme se s velkou podporou - kromě samosprávy MČP3 - u městských institucí a vlastníků inž. sítí zatím nesetkali.

• Plně chápu důvody občanské angažovanosti v kontextu ochrany historické atmosfery Žižkova.
Na druhé straně, v pozadí podobných článků však může být angažovanost zainteresovaných protagonistů. Tito někdy s cílem získat nemalé finanční částky - které my odmítáme vyplácet – začnou pak iniciovat články tohoto typu - vytvářející tak "kauzy" z ničeho!

Ing. arch. Peter Vavrica


Reagovat  Reagovat s citací


ŽIADNA BLOKÁCIA NEHROZÍ

25.2.2015 18:08 vložil PETER VAVRICA

Dobrý večer, vyjadrím sa iba k prístupu na cyklostezku. Ja aj s mojimi kolegami už niekoľko rokov spolupracujeme na koncepcii a príprave komplexného napojenia urbanistickej štruktúry Žižkova na priestor cyklostezky v polohe ul. Pod Vítkovem. Sme v kontakte s autormi napojení na cyklostezku, poskytujeme im podklady a pod. Ako architekt a urbanista mám prirodzený záujem, aby sa cyklostezka oživila, aktivovala a aby sa tak stávala bezpečnejšou a atraktívnejšou. V tejto podpore napojenia cyklostezky budeme pokračovať aj naďalej a nič na tom nezmenia žiadne vlastnícke vzťahy - kohokoľvek a kdekoľvek. V inom projekte neďaleko tejto lokality, (ktorý pripravujeme) sme napríklad sami, z vlastnej iniciatívy navrhli úplne nové prepojenie Husitskej a Konevovej ul. smerom na cyklostezku - a to práve cez pozemky vo vlastníctve našej spoločnosti. Vďaka za prečítanie môjho príspevku - podrobnejšie budeme reagovať v najbližších dňoch. Peter Vavrica


Reagovat  Reagovat s citací


pozemek

17.2.2015 23:00 vložil Zdenek

Městská č 3 by měla odkoupit podíly na pozemku.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: pozemek

18.2.2015 00:08 vložil Radek

To nejde jen tak, museli by s tím souhlasit současní majitelé oněch podílů. Nebo by se podíly musely vyvlastnit a to zrovna v tomto případě zřejmě nepůjde - není to stavba globálního významu. Tady se prostě v minulosti něco diletantsky zanedbalo.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: pozemek

18.2.2015 01:33 vložil zdenek

Zanedbalo se že se nekoupil pozemek od Pražských služeb. Mohla tam být úschovna bicyklů s občerstvením


Reagovat  Reagovat s citací


Proč tohle nebylo už dávno

16.2.2015 15:58 vložil Radek

pojištěno věcným břemenem? Předpokládám, že dříve Patřil Praze tento pozemek celý.


Reagovat  Reagovat s citací


radnice musí konat

16.2.2015 14:29 vložil Ondřej Rut

Díky, Michale, za upozornění na tenhle problém. Radnice a Alexander Bellu by měl rychle zakročit a oslovit spoluvlastníky. Nový občanský zákoník bohužel zrušil předkupní právo spoluvlastníků, takže developer může podíly skoupit bez vědomí MČ Praha 3. Dá se předpokládat, že stavba rampy bude developerovi překážet v jeho záměru stavby domu. Rampa je poměrně dlouhá a bylo by nutné podobu domu a jeho vstupů rampě přizpůsobit. Za mého působení na radnici se podařilo získat územní rozhodnutí, nový spoluvlastník pozemků bude moci blokovat stavbu ve stavebním řízení.


Reagovat  Reagovat s citací


Ptali? Neptali?

16.2.2015 14:23 vložil Edgar Poe

A ptali jste se na radnici? Informace zajímavá, ale bez dotazu na radnici je ten článek o ničem.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Ptali? Neptali?

16.2.2015 14:42 vložil Ondřej Rut

Upozornění na problém jsem poslal Alexandru Bellu (ODS), místostarostovi kompetentnímu v oblasti nakládání s majetkem a starostce Hujové, která odpovídá za agendu územního rozvoje.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Ptali? Neptali?

16.2.2015 20:10 vložil Zdena

Problém je v tom , proč Mč nekoupila poz emky od Pražských služeb.Jestli to bylo veřejné ,mohla to Mč odkoupit, jestli ne, ..
zda je to v pořádku. Také to mohly Pražské služby Městské části nabídnout


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Ptali? Neptali?

17.2.2015 19:24 vložil Šárka L.

Pražské služby tvrdily někdy v roce 2013, že pokud budou uvažovat o prodeji, pozemek Praze 3 nabídnou. Otázkou je, zda tak učinily a jestli o tom vůbec někdo ví...


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Ptali? Neptali?

17.2.2015 22:17 vložil zdena

Nevím zda to podléhalo výběrovému řízení. V každém případě byl developer chytřejší .Zřejmě dal dost peněz ale to mohla Mč dát také. Ted je úplně zničeno historické prostředí .Bylo to ve výběrovém ří zení?


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama