Diskuse

Novinky kolem Nákladového nádraží ŽižkovVložit nový příspěvek

Re: Re: Re: Re: Proč ne?

9.10.2015 16:32 vložil seva

Myslíte toto?

"Při zjišťovacím řízení se zjišťuje zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví" .... "Pro uvedený záměr byla zpracována řada odborných studií k těm složkám životního prostředí (hluk, ovzduší, fauna, flora), které by mohly mít vliv z hlediska negativních dopadů záměru na okolí. Dle odhadu areál vyvolá 12982 jízd denně (převážně osobní automobily). Vliv realizace záměru na ovzduší lze označit z hlediska velikosti vlivů za malý, z hlediska významnosti vlivů za málo významný. Při zadaných parametrech dopravní obslužnosti lze dle Oznámení celkem spolehlivě konstatovat, že posuzovaný záměr nemůže za předpokladu dodržení navržených opatření nijak významně ovlivnit imisní situaci v zájmovém území." a tak dále?

To ale není 13tis. aut. To je 13tis jízd a to je sakra rozdíl. Navíc jen část je IAD.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Proč ne?

14.10.2015 13:27 vložil Zdeněk Jahn

Takže již jsme si ujasnili, že číslo 13.000 není odnikud vycucané. Já bych teď prosil o vysvětlení, v čem se prakticky liší 13.000 jízd od 13.000 aut?


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama