Diskuse

Reakce na příspěvek

Že by světélko na konci tunelu?

27.1.2015 18:04 vložil Ivo Nesládek

Je všeobecně známo, že současný stav Olšanského náměstí a jeho nejbližšího okolí (tedy území kolem dnešní křižovatky ulic Prokopova, Olšanská, Jičínská a Táboritská, která si název náměstí ani nezaslouží), je důsledkem realizace I. etapy megalomanského záměru z doby "plánovitého řízení národního hospodářství", jehož výsledkem měla být totální asanace značné části starého Žižkova a nahrazení jeho historické zástavby panelovým sídlištěm. Naštěstí v důsledku změny poměrů v roce 1989 nemohl být tento záměr uskutečněn v plném rozsahu, ale i tak tím, co již bylo provedeno, byly způsobeny takové škody, které se na mnoha místech již napravit nepodaří. Olšanské náměstí by ale takovým beznadějně poškozeným místem být nemuselo. Závisí to však na tom, zda naději na zlepšení několik desítek let trvajícího neutěšeného stavu opět nezadusí již v zárodku zejména některé orgány státní správy svým přístupem k tomuto území v procesu územního plánování tak, jako se to stalo již několikrát v minulosti.
Návrh pana V. Nováka, aby na nároží ulic Olšanská a Prokopova byl obnoven objekt s restaurací U zeleného stromu, ke které patřila i velká hostinská zahrada pod kaštany, kde se konaly koncerty a taneční zábavy, kde byl venkovní taneční parket, kryté podium pro účinkující a krytý venkovní kuželník, potěší snad každého pamětníka, ale za současné situace je neproveditelný. Na předmětných pozemcích se totiž nachází parková úprava, která tam byla provedena v rámci shora zmíněné I. etapy přestavby Žižkova. Na základě toho jsou tyto pozemky podle územního plánu stále zahrnuty v zelených plochách, což znemožňuje realizaci jakéhokoliv stavebního záměru. V rámci možností, které mám jako soukromá osoba, již 20 let usiluji o změnu tohoto stavu. V roce 1995 jsem v tomto smyslu vznesl připomínku ke konceptu územního plánu, v roce 1998 jsem vznesl připomínku k návrhu územního plánu, v roce 2000 jsem podal návrh na změnu územního plánu, v roce 2009 jsem vznesl námitku ke konceptu nového územního plánu, avšak tyto iniciativy vždy narazily na až zarputilou nevůli orgánů státní správy, které se zabývají ochranou zeleně, připustit vyčlenění alespoň části těchto pozemků ze zelených ploch s odkazem na to, že by to významně zhoršilo bilanci zeleně v této části města. Nahlédnutím do mapy lze snadno zjistit, že toto odůvodnění je naprosto nesmyslné, protože se jedná o malý pozemek mezi rozsáhlou zelenou plochou na Parukářce a ještě rozsáhlejším, na vzrostlou zeleň bohatým, areálem Olšanských hřbitovů. Doufejme tedy, že nadcházející diskuse o budoucí podobě Olšanského náměstí přispěje i k tomu, aby některé orgány státní správy přehodnotily své dosavadní postoje a aby ze zjevně nesmyslných důvodů nebránily úsilí, které by mohlo vést k nápravě nynějšího neutěšeného stavu.
Jistou naději vzbuzuje také skutečnost, že i představitelé městské části jsou si zřejmě vědomi toho, že stávající podoba Olšanského náměstí a jeho nejbližšího okolí vyžaduje takovou změnu, aby se toto místo z pouhé křižovatky frekventovaných komunikací stalo opět náměstím v pravém slova smyslu. Doufejme tedy, že v rámci svých kompetencí budou postupovat tak, aby připravovaný Metropolitní územní plán hlavního města Prahy takovou žádoucí změnu umožnil.antispam
Zadejte text z obrázku
* Takto označená pole jsou povinná.
reklama