Na Žižkově se přou o Radniční noviny

Na Žižkově se přou o Radniční noviny

Radniční noviny mají problémy: absenci pravdivých informací o dění na radnici, tuhou cenzuru a nejvyšší cenu za výrobu v republice. Denik.cz položil stejné otázky šéfovi redakční rady Popovovi (TOP 09) a opozičnímu zastupiteli Stropnickému (SZ). Pan Popov opět nezklamal. Doporučujeme si článek přečíst!

Na Žižkově se přou o Radniční noviny

V zastupitelstvu Prahy 3 to vře. Kromě běžných komunálních problémů jsou předmětem sporu Radniční noviny, které jsou údajně předražené a vládne v nich cenzura.

Radnice toto tvrzení ústy svého mluvčího Jana Sotony odmítá: „Jsou to lži a účelové politické manipulace, cenzuru v radničním periodiku rozhodně neuplatňujeme.“

Mluvčí rovněž označuje za scestnou kalkulaci občanského sdružení Oživení, podle něhož je cena Radničních novin až jedenáctkrát vyšší než u novin jiných městských částí.

„Musím konstatovat, že celá analýza o. s. Oživení je nesmyslná a nereálná a v řadě případů srovnává výrobní náklady s jinými hodnotami, jako je krycí příspěvek radnice, nekonsoliduje podíl reklamy v jednotlivých novinách. Rozhodně musím popřít tvrzení, že výrobní náklady jiných městských částí jsou více než desetinásobně nižší než náklady na výrobu Radničních novin,“ sdělil Deníku Sotona.

K tvrzení žižkovské opozice o tom, že v Radničních novinách vládne cenzura, a také k odchodu opozice z redakční rady novin jsme požádali o rozhovor zástupce obou stran předsedu redakční rady Simeona Popova a zastupitele za seskupení Žižkov (nejen) sobě Matěje Stropnického.

PRO

popov

Simeon Popov, zastupitel Prahy 3 za TOP 09, řekl Pražskému deníku: Lidem se Radniční noviny líbí

S údajně jednostrannými a kontrolovanými informacemi Radničních novin byla opozice na Praze 3 nespokojena již v minulém volebním období. Snažili jste se nějak s opozicí o zaměření a náplni novin jednat?

Radniční noviny (RN) Prahy 3 jsou koncipovány jako apolitické noviny, které mají za účel poskytovat primárně občanům servis o novinkách na radnici i mimo ni, informovat o rozhodnutí radnice a poskytovat servisní prostor neziskovým organizacím, kulturním institucím a spolkům z MČ. Pokud si pozorně projdete jejich vydání, zjistíte, že v žádném čísle v tomto volebním období nenaleznete v žádném článku ani jednou zmíněnou některou z politických stran, a to jak opozičních, tak koaličních (s výjimkou situace, kdy věcně informují o výsledcích voleb, nebo představují nově zvolené zastupitele).

První věc, kterou jsem jako zvolený předseda Redakční rady učinil, byla změna Statutu RN, kde jsem se snažil vymezit nově kompetence Redakční rady a obsahové náležitosti RN. Dokonce jsem přizval k tomuto procesu i zástupce občanského sdružení Oživení.

Od počátku jsem upozorňoval, že jsem proti tomu, aby za peníze z rozpočtu MČ Praha 3 byly propagovány v Radničních novinách politické strany. Bohužel, ze strany některých opozičních zastupitelů jsme byli svědky opakovaných snah o to, aby byl obsah RN zpolitizován.

Máte nějaké ohlasy z řad čtenářů na obsah novin?

Výzkum veřejného mínění, který radnice v minulosti provedla, ukázal, že jsou občané s obsahem tohoto periodika spokojeni. Připomínky respondentů k obsahu se týkaly příliš vysokého počtu témat z městské části a komunální politiky. Naopak respondenti požadovali posílení servisního obsahu RN, a to v především v oblasti kultury a volnočasových aktivit. V tomto směru lze proto konstatovat, že snahy opozice o politizaci Radničních novin jsou protichůdné proti názoru veřejnosti.

Osobně mám z individuálních setkání pouze pozitivní ohlasy. Na zasedání zastupitelstva Prahy 3 nikdy nezazněla ze strany občanů k obsahu Radničních novin negativní připomínka. Poslední vystoupení některých členů opozice na zasedání zastupitelstva 13. března považuji za nešťastné a zcela účelové, spíše jako zoufalou snahu za každou cenu na sebe upozornit. Dle mého názoru jde o prázdný populismus.

Nemáte obavy, že po odchodu opozice z redakční rady se bude koalice těžko bránit nařčení, že jsou noviny jednostranné?

Obavy nemám. Žijeme ve svobodné zemi, každý se může rozhodovat dle vlastního svědomí, jednat dle toho a musí také nést s tím spojené důsledky.


PROTI

stropnicky


Matěj Stropnický
, zastupitel Ž(n)S, říká: Nic jsme neprosadili

S jednostrannými a kontrolovanými informacemi Radničních novin (RN) byla opozice na Praze 3 nespokojena již v minulém volebním období. Snažili jste se s koalicí o zaměření a náplni novin jednat?

Po volbách se určitou dobu zdálo, že TOP 09 opravdu o nové poměry v RN usiluje. Do redakční rady pustila koalice i zástupce opozice, vydali jsme zvláštní přílohu k nákladovému nádraží, kde byl i článek, který se zbouráním této památky nesouhlasil. Pozval jsem loni v lednu také na jednání rady zřejmě největšího odborníka na radniční periodika v ČR Oldřicha Kužílka ze sdružení Otevřete.cz, který se snažil vysvětlit, jak mají noviny fungovat, aby sloužily veřejnému zájmu, zprostředkovávaly diskusi obce a nebyly hlásnou troubou vedení radnice.

Navrhl jsem také několik změn statutu našich RN, ale marně. Díky nejednotnosti TOP 09 pak sice ještě prošlo zadání na zpracování tématu kauzy Ortenaria, ale po nátlaku ODS stáhla TOP 09 svoji rebelující zastupitelku, která pro přílohu o Ortenarii hlasovala, z redakční rady, a nahradila ji plně loajálním zastáncem výstavby na tomto pozemku na úpatí Parukářky, místostarostou Tomášem Kalouskem. Od té doby, tedy od února 2011, se už nikdy opoziční názor v RN neobjevil. Přitom jsme jich napsali několik. Naopak: vždycky vyjde článek, který naše argumenty v zaslaném textu vyvrací, ale náš původní text už ne. Jasná ukázka cenzury. A za peníze z veřejného rozpočtu.

Máte nějaké ohlasy z řad čtenářů na obsah novin?

Nemáme ani rubriku „Dopisy čtenářů“, takže názory občanů se v RN nedočtete nikdy. Dva příklady, kdy ke kritice z řad veřejnosti jen za poslední rok došlo, zmínit mohu. V prvním případě šlo o sdružení Žerotínka, které se snažilo popsat, proč je koaliční záměr zrušit poslední ročník prvního stupně Základní školy Žerotínova pro další existenci školy nebezpečný. Článek samozřejmě nevyšel. Druhý případ byl článek oddílu vodních skautů, kteří nejprve připomněli 90. výročí založení, a pak se ohradili proti záměru radnice zbourat jejich klubovnu v těsném sousedství pozemku firmy Ortenaria. Po cenzurním zásahu vyšla jen část o tom výročí.

Nemáte obavy, když nyní dobrovolně odcházíte z redakční rady, že se koalice sama vzdala možnosti ovlivňovat tvář novin?

Posílat do RN naše články a nechávat je zamítnout, to mohu i bez členství v redakční radě a tedy bez odpovědnosti za obsah novin. Tu už nést odmítám a jiný vliv opozice na podobu novin neměla.


Související články

Co se v Radničních novinách nedočtete aneb O záměru společnosti Ortenaria

Nabízíme čtenářům Kauzy 3 cenzurovanou část květnového vydání Radničních novin. Redakční rada v březnu schválila návrh zastupitelky za TOP09 Světlany Škapové, aby se květnové číslo RN věnovalo záměru společnosti Ortenaria vystavět vedle žižkovského Central Parku další developerský projekt. Dubnového jednání redakční rady se již zastupitelka Škapová ...pokračování

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Cenzura v Radničních novinách MČ Praha 3 ?

Názory
Nedávno jsem se zde dočetl, že Redakční rada Redakčních novin MČ Praha 3 cenzuruje obsah tohoto periodika. Musím konstatovat, že opět jde o účelové a jednostranné tvrzení a sdělení. Ani v tomto případě mne to vůbec nepřekvapuje. Navrhl jsem pozastavit oba články (pana Ing. Mgr. Miroslava Pocheho a pana Ondřeje Ruta), jelikož se domnívám, že nejsou dostatečně ...pokračování

Text o privatizaci bytů, který nesměl v Radničních novinách vyjít

Ve schránkách máte nové číslo Radničních novin č. 2. Text M. Stropnického "Privatizace stále stejná" byl zamítnut hlasy Pavla Hurdy, Pavla Sladkovského (oba ODS), Simeona Popova, Tomáše Kalouska (oba TOP 09) a Aleny Hronové (KSČM). Místo toho se v RN objevil text od místostarosty Kalouska "Pravidla umožní privatizovat i jinak". Přinášíme plný text odmítnutého ...pokračování

Hlásná trouba radnice Prahy 3 se má stát nejdražším tištěným periodikem v Praze

Městská část Praha 3 plánuje v následujících deseti letech utratit za vydávání Radničních novin přes 63 milionů Kč. Výrobu jednoho výtisku Prahu 3 kalkuluje na téměř 15 Kč, zatímco srovnatelný náklad a rozsah radničního periodika jiné městské části pořídí až jedenáctkrát levněji.pokračování

Praha 3 chce vyplatit za vydávání svých novin přes 80 milionů

Parlamentní Listy: Opoziční zastupitelé jsou znepokojeni netransparentním a nehospodárným postupem Rady Městské části Praha 3 při změně vydavatele Radničních novin. Koalice zároveň chce nadále uplatňovat stávající naprostou obsahovou kontrolu tohoto periodika. Zástupci opozičních stran proto požadují zrušení stávajícího koncesního řízení a otevření ...pokračování
reklama