Diskuse

Březnové Radniční noviny aneb vzkazy politiků za obecní peníze

Vložit nový příspěvek

Re: Re: Kdo je tady hodny a kdo spatny?

23.3.2010 00:53 vložil Dyk

Dobrá, podle mne je K3 plná "paranoidních radikálů", ale nechytejte mne, prosím, za slovo. Jde čistě o slovní abstrakci. Co jste, konkrétně Vy, milý Bobe1, vykonal dobrého pro naši "Polis"? Postavil jste sněhuláka? Napsal jste článek na K3? Nebo uvědoměle uklidil psí hovínko? Nechápu Vaši logiku. Obviňujete politiky, jmenovitě Hurdu, z tolika nekalostí, že nechápu, proč jste na něj ještě nepodali nejméně sto trestních oznámení. Ono je tak jednoduché a svým způsobem zbabělé obviňovat lidi bez důkazů, resp. na základě smyšlenek.Politický turista (opět slovní abstrakce) Mikeska, narcistní hysterik (opět slovní abstrakce) Stropnický, pomýlený trockista Valenta (opět slovní abstrakce) a další z opozice... Co tito lidé udělali, prosím, dobrého pro naši "Polis"? Teď zkuste odpovědět Vy. A nevnucujte mi, že napadání ODS je práce.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Kdo je tady hodny a kdo spatny?

23.3.2010 08:37 vložil Bob1

Poslyšte Dyku, tahle debata mezi námi není úplně funkční. Vy neustále odbíháte od témat. Zatím jste mi neodpověděl na žádnou otázku.

Co se týče mé angažovanosti, nemějte obavy. Pokud bychom se však měli soudit čistě podle této diskuse, jsme pouhými plkaly oba. Je to vlastnost všech anonymních internetových diskusí.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Kdo je tady hodny a kdo spatny?

23.3.2010 08:54 vložil Dyk

Máte můj respekt a to myslím zcela vážně. Jsem též anonymním plkalem, to plně přiznávám. Pokusím se odpovědět následovně. Nemohu a nebudu nikoho soudit na základě domněnek, nebo nepřímých důkazů. Vezměme si takového Hurdu. Dle příspěvků na K3 je původcem všeho zla široko daleko. A přihrává si údajně pro Akropoli miliony, přičemž mu radnice "zadotovala" palác, aby ho mohl získat. Jenomže, kdo z nás zná podrobnosti ohledně koupě Paláce? Kdo z nás ví, jak se přesně rozdělují granty na P3? Problém je ve zkratkách. Vezmu si jednoho člověka a do něj začnu pálit. Je dobrým terčem, protože je vidět. A důkazy? Důkazy jsou tím, co je pro mne podstatné. S Radničními novinami nemám problém. Dokonce mi přijde Lochmanův článek sympatický a Hurdův trefný. A víte proč? Protože sdružení Žižkov (nejen) sobě obviňuje vedení radnice na základě domněnek a dle mne hloupým způsobem (už jsem se o tom zmiňoval). Rád Vám odpovím na zcela konkrétní otázky, aby se debatě vrátila její funkčnost. A vážím si Vás, ačkoli se neznáme, za vedení korektní komunikace. Díky.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je tady hodny a kdo spatny?

23.3.2010 10:13 vložil Bob1

Díky Dyku za reakci.

Zkusím reagovat na Vaši připomínku z minulého příspěvku. Odpůrci stávající politické reprezentace na radnici Prahy 3 (prosím tolerujte, když budu následně toto označení zkracovat jediným slovem – radnice) mohou těžko podávat žaloby, jelikož občanem a opozičním zastupitelem dohledatelné skutečnosti pravděpodobně nejsou nelegální. To však neznamená, že dění na radnici je v pořádku.
ODS má v zastupitelstvu většinu. Může si odhlasovat prakticky cokoliv. Může rozprodat svému příbuzenstvu půlku obecního majetku a stále to bude legální, jelikož prodej samotný schválí řádně zvolené zastupitelstvo. V tuto chvíli nepolemizujme nad tím, zda se tak děje, či nikoliv. Zkusme se spíše zamyslet nad tím, co může občan, či politik s nesouhlasným postojem dělat. Může uspět s žalobou? Nemůže…. Jediné co může dělat je tyto věci medializovat. Informovat voliče o tom co se děje a zkusit v nich probudit trochu zájmu o věci veřejné.

Tak a teď k stávající situaci. Vedení radnice systematicky pracuje na tom, aby nebylo jakkoliv kontrolovatelné. Majetek obce převádí pod A.S., které nepodléhají kontrole zastupitelstva. Proč? Jak jsem psal minule, prostřednictvím kontrolního výboru ODS nenechá nic náhodě a vše si „kontroluje“ sama. Proč? Valná část obecního rozpočtu protéká zmíněnými A.S. a vše je opět nekontrolovatelné. Proč? Opoziční zastupitelé nemají možnost účasti v žádném rozhodujícím orgánu obce. Proč?
Proč obec, ve které se neděje nic špatného, pracuje v tomto módu utajení?

Ostatně sám jste nadhodil řečnickou otázku „Kdo z nás ví, jak se přesně rozdělují granty na P3?“ Já se zeptám se jinak. Proč to nevíme, když to vědět chceme?

No a nakonec diskutované RN. Toto periodikum má dle mého názoru sloužit občanům Prahy 3. Má to být informační zpravodaj, který bude přispívat průhlednosti radnice a má informovat občany. Vždyť přeci občané si jej ze svých daní platí, ne?
Realita je však taková, že politici ODS zneužívají toto periodikum pro publikaci svých osobních pohledů na politické dění v Praze 3. Neřešte chvíli, zda je Vám OS Žižkov nejen sobě sympatické, či ne. Neřešte ani to, zda se ztotožňujete s pohledem pana Hurdy na věc, ale zkuste mi spíše říci, proč se tam takovéhle články vyskytují?
Můžeme si stokrát říkat, že privatizace chtiví členové sdružení jsou hnáni nejen osobními, ale i politickými zájmy a celý humbuk je soubojem zakuklenců z politických stran (ostatně v tomto duchu pan Hurda ve svém článku psal). Proč však jedna ze stran zneužívá v tomto boji obecní časopis? Proč bojuje svůj politický boj za naše obecní peníze?

Když mi odpovíte na všechny otázky, jste machr :-)


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je tady hodny a kdo spatny?

23.3.2010 12:06 vložil Pedro

Mimochodem, k Bob1 jedna poznámka: nebyl to práve radní Hurda, který v radničních novinách vysvětloval fakt, že do RN nemají přístupy názory opozičních zastupitelů (nutno dodat regulérně zvolených občany Prahy 3) tím, že občané Prahy 3 nechtějí číst polemiku??? :)

A co nám tu pan Hurda předvádí? Ano, pravda - toto není polemika, protože
vyšachováním druhé strany nelze polemiku vést. Nicméně, jde o bezprecedentní prezentování vlastního názoru jako jediného možného za peníze daňových poplatníků Prahy 3 (voličů), o jejichž názorech ví p. Hurda tolik, že může za ně i mluvit. Jiné názory jsou irelevantní. Není toto snad znak totality?

Co se tedy v RN za své peníze dozvíte? Který důchodce slavil diamantovou svatbu, jak žáci té které základní školy vítali jaro a jaké jsou názory pana Hurdy a jeho loutkového divadýlka. Nebo jsem na něco zapomněl?

Toto si prosím uvědomte, až budete volit v podzimních volbách. Co se děje s Vašimi penězi, se kterými hospodaří Praha 3 prostřednictvím neprůhledných a.s.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je tady hodny a kdo spatny?

23.3.2010 21:14 vložil Dyk

Nechci být "machrem", jen se Vám pokusím poctivě odpovědět.

1. Opozice může podávat žaloby na vedení radnice, neboť má k nahlédnutí většinu materiálů, o nichž Rada MČ Praha 3 rozhoduje či jedná, podobně jako občané. Občané nemají přístup k přílohám, zastupitelé, myslím, ano (nejsem si na 100% jist). Paradoxem je, že do občansko-právního sporu nikdo jít nechce, ale Strana zelených podává na své kolegy z ODS a úředníky ˇUMČ Praha 3 trestní oznámení kvůli privatizaci (dokladovatelný fakt). Tudíž opozice bezbranná není. Její sílu bych spatřoval v argumentační jistotě a slušnosti, což je bohužel bláhový předpoklad u lidí typu Matěje Stropnického, agresivního a nekonstruktivního politika, který dle mého soudu velmi poškodil i SZ.

2. Zastupitelstvo, v němž má ODS většinu, si jistě může odhlasovat cokoli, to je nepopiratelné. Ale za to "cokoli" nese zodpovědnost, jako každý jiný. Pokud tomu tak není, pak je chyba nejen na straně ODS, ale i u nás, voličů a občanů, že korektním (neagresivním a slušným) způsobem nevoláme po nápravě. Pokud by ono "cokoli" bylo za hranou zákona, pak tu jsou orgány činné v trestním řízení a soudy. Ale stále hovořím v obecné rovině.

3. Ptáte se, zda někdo může uspět s žalobou. A já říkám, že může, pokud jeho argumentace stojí na silných pilířích. Jestliže si rovnou řekneme, že soudy jsou k ničemu, jsou zmanipulované či dokonce zkorumpované, pak nemá smysl v této zemi žít. Rezignujeme tak docela na víru v právo a spravedlnost. Zároveň nesmí být žaloba či trestní oznámení zneužito k politickému boji.

4. Nedomnívám se, že akciové společnosti, které vlastní MČ P3 vznikly proto, aby jimi nekontrolovatelně protékaly peníze. To je čirá spekulace. Akciové společnosti primárně spadají pod kontrolu Rady Městské části P3 a pod kontrolní výbor ZMČ P3 (předsedkyně z ČSSD, ale to není dle Vás opozice, takže je někde chyba). Kontrolní mechanismy existují. Jenomže pokud uvěříte v to, že dvě nejsilnější strany, které dostaly důvěru největšího počtu občanů P3, jsou zloději, je někde chyba. A ne malá.

5.Opozice. Zmiňujete ji poměrně často. Je v různých výborech, včetně kontrolního (viz výše). Jenomže jsme opět u problému s ČSSD, kterou nejspíše nevnímáte jako opozici. Takže to to tak zkusím brát. Proto se optejte Matěje Stropnického nebo Ondřeje Ruta, zda nedostali od ODS (v r. 2006, těsně po volbách) nabídku na spolupráci vč. účasti v RMČ P3. Schválně, co Vám pánové napíší. Mohli, ale nechtěli...

6. Ke grantům a dalším "utajeným" věcem. Kolik lidí, kolik občanů P3, využívá prostého a nezpochybnitelného práva ptát se svého zastupitele či poslance? Ptát se slušně, věcně a konkrétně? Nechci odpovídat otázkou. Je to opravdu velmi málo lidí. Tam hledejte jednu z příčin problému, pokud ovšem existuje.

7. Akceptuji Váš argument o RN. Dle mého názoru by mělo být periodikem především servisním. Jenomže nikde není zakotveno, jak by mělo radniční periodikum vypadat. Na to zákon neexistuje. Proto je tu opět ona výše zmíněná možnost. Reagovat přímo, dotazovat se a zajímat proč tomu tak není (pokud si myslíte, že převažují názory politiků, nebo že politici ODS dokonce toto periodikum zneužívají). Je to zcela legitimní postup. Jenomže "pomlouváním za bukem" se ještě změny nedosáhlo. Slušností a intenzivním zájmem ano. Ne výkřiky o modrých a jiných totalitách.

8. K Vašemu dotazu ohledně výskytu "politických" článků v RN. Dle mého soudu jde o legitimní pohled vedení radnice, které získalo ve volbách většinu, a vyjadřuje se svým jazykem k věcem, které považují za podstatné v obecním dění. Bylo by tomu tak i v případě, že by ranici vedla SZ nebo jakákoli jiná strana, byť by šlo, předpokládám, jen o jinou formu. Zkusím odpověď zjednodušit. Pokud chceme méně politiky v RN, pak bychom to svým politikům měli říci. Klíčem k úspěchu je slušnost a vytrvalost. O tom jsem pevně přesvědčen.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Kdo je tady hodny a kdo spatny?

23.3.2010 22:04 vložil Bob1

Dyku, v několika bodech jste uvedl, že je třeba postupovat „slušně, věcně a konkrétně“. Obracejme se na pány politiky a slušně a vytrvale – půjde to… a že jste o tom přesvědčen.

Díky anonymnosti tohoto fóra neznám Vaši identitu a mohu si utvářet pouhé domněnky o tom, do jaké skupiny patříte. Pokud bych měl brát doslovně Vaše slova, jste beznadějný naivka. Neberte to však jako urážku.
Víte, já s radnicí svou zkušenost mám. Často docházím na jednání zastupitelstva, ač nejsem zastupitel. Zkouším si dohledávat informace z příloh a táži se svých zastupitelů. To co jste napsal, je naprostá utopie. Zájem občana zde není vítán.

Skoro se mi nechce věřit, že tak informovaný člověk, jakým bezpochyby jste, si tohle může opravdu myslet.

V jedné věci s Vámi však naprosto souhlasím. Lidí, kteří se o komunální politiku zajímají, je minimum. Povrchní pohled a celkový nezájem obyvatel o dění kolem sebe zde má velmi negativní dopad. Proto má smysl Kauza3.cz, která lidi k zájmu o věci veřejné (neplést se stejnojmennou politickou stranou :-) burcuje.

Každopádně děkuji za odpovědi.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Kdo je tady hodny a kdo spatny?

23.3.2010 22:47 vložil Dyk

Věřím v to, že změna k lepšímu je možná skrze rehabilitaci slušnosti. A učení se aktivnímu (nikoli aktivistickému) přístupu k politice a politikům. Nezapomínejte, že ONI jsou naším ZRCADLEM, ať už se Vám to líbí, či nikoli. Minimálně Ti, které jsme volili. Utopií koncept slušnosti zůstane pokud ji nezačneme zkoušet naplňovat. Myslím, že je to silná karta. Stejně, jako umění politika pochválit za to, že něco dobrého udělal. Jinak můžeme politiku jen "pasivně konzumovat" skrze média. Jen volby nestačí. Nebo věčné "hudrání", o němž jsem psal. Chcete konkrétní příklad síly "toho dobrého"? Máte ho mít. Představte si, že na radnici přijde 100 autentických dopisů s požadavky na změnu obsahu RN. Jedna stovka jasných požadavků na změnu, která požaduje čistě servisní médium. Slušně a věcně zformulovaných. Věřte, že by se mnohé změnilo. Když napíše sto hulvátů, kteří budou napadat politiky a úředníky, nezmění se nic. Vzroste pouze (logicky!) odpor. I když mne můžete považovat dál za "beznadějného naivku", jsem přesvědčen o tom, že tato cesta je plně funkční.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Kdo je tady hodny a kdo spatny?

23.3.2010 23:04 vložil chk

Sto dopisů.....? Vy jste musel spadnou z Marsu :-)
Vy opravdu nevíte, jak si radnice s prominutím vytírala prdel s peticí o privatizaci bytů? Nezajímal je obsah a důvody, snažili se najít neexistující formální chyby! Opoziční politici, kteří chtěli v RN publikovat, byli, pokud vím, přímo odmítnuti. A podle mě regulérně zvolený politik má větší váhu než nějakých směšných sto dopisů.
Mám také rád slušnost a politici typu Stropnický mi opravdu nesedí. Ale uhlazení gauneři, které zde nepochopitelně obhajujete, by si zasloužili spíše defenestraci. A teď jsem podstatně slušnější, než by odpovídalo situaci.
Vaše všechny shora uvedené argumenty, Dyku, vypadají velmi logicky a pochopitelně. V reálné situaci jsou však naprosto nesprávné.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Kdo je tady hodny a kdo spatny?

24.3.2010 01:03 vložil Dyk

Vidíte, píšete "směšných sto dopisů" a to je škoda. Proč směšných? Záleží na mnoha okolnostech a kontextu. Píšete, že máte rád slušnost a už rovnou nálepkujete, když píšete o "uhlazených gaunerech. Třeba zrcadlí i Vás, mne a řadu ostatních. Navíc se nikoho z nich nezastávám. Nesprávné argumenty? Prosím, trochu školometské, ale ... Ale když už jste u reálné situace, zkusil jste něco - v tomto ohledu - pozitivním způsobem někdy změnit? Zkuste se nad tím alespoň zamyslet. Nicméně Vaše naštvání chápu, jen jsem chtěl říci, že "to" jde i jinak, nebo by mohlo jít.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je tady hodny a kdo spatny?

24.3.2010 08:25 vložil chk

Zkuste Dyku alespoň jednou, prosím, reagovat na to, co Vám někdo napíše:
Nedávno dostala politická reprezentace Prahy 3 (abych se držel Vaší terminologie) velice slušnou, věcnou a korektní petici týkající se problémů kolem privatizace obecních bytů. Tu petici podepsalo opravdu hodně lidí. Je pravda, že jedním z iniciátorů byl zastupitel za komunisty a komunisty již z principu rád nemám, ale v té komunální politice se člověk může dočkat různých překvapení. Znám osobně další z iniciátorů té petice, slušnou, korektní, inteligentní, vzdělanou a politicky neangažovanou paní (není členkou Sdružení Žižkov nejen sobě). Radnice se touto peticí vůbec nezabývala, smetla ji doslova ze stolu (to, co jsem napsal v předchozím příspěvku je výstižnější, ale nechce se mi to opakovat). Místo toho pokračují podobné kauzy jako je privatizace pana místorarosty Lochmana (podrobnosti už nebudu opakovat) a již výše zmíněné převody na různé neprůhledné akciové společnosti (Vaše argumentace v tomto případě výše mi připadá více nežli naivní). Rozhodně se privatizace neurychlila, nezprůhlednila, ani se ceny nezměnily tak, aby se alespoň přiblížily cenám ve zbytku republiky. Naopak se objevily náznaky, že si Radnice vytváří jakousi "černou lisitinu" lidí, co petici podepsali.
V tomto případě je třeba také kuriozní, že když redaktoři České televize chtěli dostat a zveřejnit úřední odhady, ze kterých vycházely privatizační ceny paneláků na Jarově a cihlového secesního domu na Vinohradech, ve kterém bydlí pan Lochman, prostě je k dispozici nedostali. Přičemž jsem si zcela jist, že všechny osobní údaje je možno z kopie odstranit a způsob stanovení ceny zveřejnit.
Naše politická reprezentace se nám, občanům, vysmívá. Opravdu máte pocit, že sto dopisů změní Radniční noviny.....? :-)))))))


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je tady hodny a kdo spatny?

24.3.2010 08:58 vložil Dyk

Pokouším se celou dobu poctivě reagovat na napsané. Vy se vysmíváte mně za něco, co může být funkční nebo oč co je dobré usilovat. Uvádíte petice. Sám jsem měl na mysli adresné dopisy jednotlivých občanů. Chcete po mně, abych napsal něco v tom smyslu, že "radnice je plná zlodějů, ignorujících zákony, a tak nemá smysl vyvíjet pozitivní tlak, protože jsme si to už vyzkoušeli a nejde to." V tomto ohledu se neshodneme. Má smysl usilovat o změnu pozitivním tlakem, slušným způsobem, přímým neaktivistickým jednáním. Klidně se mi vysmívejte, ale tvrdím, že sto dopisů (ne podpisů na petičním archu) může změnit tvář RN P3.


Reagovat  Reagovat s citací


Dopis pro RN

25.3.2010 22:43 vložil mirek

Jsem pro, budeme pozitivní a něco zkusíme skutečně udělat. Zajistíme odeslání 100 dopisů do redakce RN a ověříme vaši hypotézu. Můžete prosím zformulovat znění dopisu, já jej zveřejním na webu a budeme všichni shánět 100 občanů kteří by jej odeslali. Souhlasíte?


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Dopis pro RN

25.3.2010 23:42 vložil chk

V tom dopise by měla být určitě obsažena ta formulace teď nevím kterého opozičního zastupitele, který v ní chtěl publikovat a bylo mu řečeno, že "v Radničních novinách si občané nepřejí číst polemiku". Tak zrovna tohle totiž od novin čekám, jinak by tam mělo být velkým písmem v záhlaví uvedeno PROPAGAČNÍ MATERIÁL VEDENÍ RADNICE a samozřejmě placeno z jiných zdrojů, než z rozpočtu městské části :-)


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Dopis pro RN

26.3.2010 07:25 vložil Dyk

Jsem pro, už jsem o tom psal. Zkusím napsat základ dopisu, který tady společně doladíme. A začneme shánět popisy.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je tady hodny a kdo spatny?

24.3.2010 17:08 vložil Bob1

Dyku, ještě jsem přemýšlel o tom, co mi tu píšete. On rozdíl v našich názorech možná není tak velký, jak se může na první pohled zdát.
V zásadě jste uvedl, že utajování informací před opozicí v pořádku není. Že zneužívání obecních novin je taky špatné. Občané se mají ptát a svých zastupitelů. Mají usilovat o změnu.
Oba se shodujeme i v tom, že lidi komunální politika příliš nevzrušuje a mělo by se to změnit. Tedy, pochopil jsem Vás správně?

Jediné čím se lišíme, jsou způsoby jak toho dosáhnout. Víte, já jsem si ještě před pěti lety také myslel, že situace nemůže být tak hrozná a že se stačí slušně ptát a bude mi slušně odpovězeno. Jenže ono ne. Časem a taky vlivem mnoha negativních zkušeností se člověk zatvrdí a začne sklouzávat k Vámi negovanému aktivismu.

Vy jste někdy zkoušel prosadit nějakou změnu? Chodíte na zastupitelstvo? Neberte to tak, že Vás zkouším, mě spíše vrtá hlavou, jak si někdo může zachovat takhle naivní názor.

Když se budete chtít angažovat, rád Vaši mírumilovnou snahu o změnu podpořím. Klidně budu jedním ze stovky pisatelů vstřícně formulované žádosti o změnu RN. Klidně seženu desítky dalších podpisů.

Tak co, jdete do toho?


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je tady hodny a kdo spatny?

25.3.2010 01:35 vložil Dyk

Na Vaši přímou otázku odpovídám také přímo. Ano, jdu do toho. A vsaďte se, že když nás bude více, a slušným způsobem oslovíme radnici, změny dosáhneme. Ne peticí, ale individuálními dopisy. A když ne, můžeme si alespoň říci, že jsme to zkusili, resp. že jsme se pokusili něco změnit a nezůstali lhostejní!


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je tady hodny a kdo spatny?

25.3.2010 09:34 vložil Iont

Taky se přidávám, napíšu slušný dopis do redakce RN. Dyku, moc bych si přál, abyste měl pravdu vy, ale jsem tiše skeptický.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je tady hodny a kdo spatny?

25.3.2010 09:38 vložil chk

Vy jste asi nepochopil, Dyku, že Radniční noviny nejsou nějaká samostatná tiskovina, ale propagační médium zcela ovládané radnicí a píšící jenom to, co mu představitelé radnice dovolí.
Sto dopisů (i kdyby jich sto bylo, ale já nepochybuji, že už jich v minulosti dostali víc) prostě hodí do koše. Žádný dopis od "hloupého" voliče nemá větší váhu než přímá žádost opozičního zastupitele, která zůstala zcela.... nevyslyšena.
Petice na rozdíl od dopisu je věc, kterou se ze zákona radnice musí zabývat. A přesto i ta skončila nakonec v koši.
Ale ano, pište. Doporučeně, vyžadujte písemnou odpověď. Také se rád přidám :-)))


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je tady hodny a kdo spatny?

25.3.2010 11:18 vložil Bob1

Dyku, Vaše adresa u podpisu je funkční? Poslal bych Vám email.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je tady hodny a kdo spatny?

25.3.2010 12:12 vložil Dyk

Spolehlivá je dyketc@seznam.cz. Těším se na zprávu od Vás.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je tady hodny a kdo spatny?

29.3.2010 20:42 vložil Bob1

Minulý týden jsem Vám poslal email. Dostal jste jej?


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je tady hodny a kdo spatny?

31.3.2010 00:26 vložil Dyk

Dobrý den, omlouvám se za opožděnou reakci. E-mail jsem obdržel, odpovím už s konkrétním návrhem dopisu pro Radniční noviny P3.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Kdo je tady hodny a kdo spatny?

24.3.2010 10:30 vložil Lollobrigida

Dobrý den, nevím, kdo se skrývá za přezdívkou DYK, ale podle příspěvků je to normální demagog, který chce pouze naštvat, nic víc. Myslím si, že není třeba ani odpovídat. A co se týče trestního oznámení na Hurdu, tak já jsem ho podala a dodala i písemnou dokumentaci. Normální člověk by zřejmě "seděl" nebo alespoň zaplatil škody. Ale to bysme nesměli být v Čechách. A hlavně nevím proč tak vehementně obhajujete našeho veksláckého disidenta - že by spojenec malá domu?


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Kdo je tady hodny a kdo spatny?

24.3.2010 11:55 vložil Dyk

Volání po slušnosti jako demagogie? Mrzí mne Váš postoj, ačkoli tuším, že jste nejspíše hodně nazlobená. Vidění světa se pak mění...docela logicky.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je tady hodny a kdo spatny?

24.3.2010 14:17 vložil Lollobrigida

Dobrý den, není důvod abych byla nazlobená. Kdyby všichni byli v pohodě tak jako já, tak by na světě bylo úžasně. Jenom mi občas vadí, když vidím co se tu děje a není z toho cesta ven (aspoň s těmi stávajícími politiky). A protože jsou lidi jako ovečky, tak to bude i nadále.


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama