Diskuse

„Anežčina křižovatka“ 4 a půl roku po tragické nehodě

Vložit nový příspěvek

Jsem z toho jelen

2.7.2014 21:36 vložil Šimák

Musím se přiznat, že jsem z článku paní Johnové poněkud jelen. Nejenom, že ta dáma zpochybňuje text z Žižkovských listů, ale zpochybňuje dokonce i argumenty, které jsou publikovány na webových stránkách jejího vlastního sdružení Pražské matky.
Pro příklad, paní Johnová tvrdí, že „teprve s novým vedením se daří dotáhnout navrhované změny k realizaci.“ Oproti tomu na webu svého sdružení uvádí, že „přestože však již bylo navrženo a zpracováno několik dopravních studií s různými variantami a různými autory, žádný z návrhů se dosud neuskutečnil.“ Přestože zde chválí pana Ruta za to, jak do celé věci razantně vstoupil, na svém webu zdůrazňuje, že „jediní, kteří ve skutečnosti převzali za tragédii skutečnou odpovědnost, jsou občané – rodiče dětí ZŠ Lupáčova. „Domníváme se však, že odpovědnost musí převzít i zástupci města a MČ tím, že nebezpečnou křižovatku i okolí školy neodkladně zrekonstruují,“ tvrdí na svém webu Pražské matky. Z toho snad jasně vyplývá, že podle ní pan Rut odpovědnost zatím nepřevzal.
A další naprosto absurdní rozpor v tvrzeních paní Johnové. Podle textu na Kauze3 se panu místostarostovi Rutovi „konečně podařilo posunout realizaci původních návrhů dopředu, nechal zpracovat projektovou dokumentaci a radnice rozhodla o uvolnění prostředků na realizaci.“ Na svém webu však paní Johnová naopak tvrdí, že se žádný z návrhů dosud neuskutečnil, protože je na něj „podle odpovědných míst nedostatek finančních prostředků v rozpočtu hl. města Prahy, které je vlastníkem zmíněných komunikací, a peníze scházejí i v rozpočtu MČ, kde sedí pan Rut. (Zvláštní, že v roce 2012 vyčleněny na tuto investiční akci Prahou 3 byly. Kam se tedy najednou poděly?). Zatímco v tomto článku tedy radnice finance vyčlenila, na svých stránkách Pražské matky prezentují názor, že „ hlavní příčina toho, proč ani smrt dítěte nepohnula město k akci, spočívá v neochotě uvolnit větší finanční prostředky na bezpečnost nejslabších.“
V čem je tedy problém, aby radnice zainvestovala rekonstrukci zmíněné křižovatky, když na to měla vyčleněny finance již před třemi lety? V čem je problém s TSK, když vedení Prahy 3 i města drží v rukou TOP 09. Stejně se na TSK může vymlouvat i minulé vedení žižkovské radnice.
A k přechodům na Želivského. Že má Žižkov nejnebezpečnější přechody, netvrdí jen Žižkovské listy, ale i ostatní media. Viz třeba článek v Pražském deníku: Nejrizikovější přechody pro chodce? Najdete je v Praze 3. Každý, kdo tam vystupuje, ví, že je to tam lidově řečeno o hubu a nemusí číst statistiky. Možná by bylo lepší se zaměřit na zlepšení situace, než řešit nějaké žabo-myší války s nějakým bývalým úředníčkem.
Ať mi ale , probůh, nikdo z radnice neříká, že na přechody nejsou peníze, když mají finance na nakupování VIP salónků na fotbalových stadionech za 11 milionů korun.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Jsem z toho jelen

9.7.2014 14:49 vložil S.J.

A nebo je prostě možné, že text na webu Pražských matek už není aktuální a byl psán před delší dobou. Pak by to logiku mělo.


Reagovat  Reagovat s citací


kolik?

2.7.2014 18:01 vložil Metod

Mě by zajímalo, kolik těm redaktorům Žižkovskýc listů platí, že mají na tyhle věci žaludek a stojí jim to za to. Evidentně to jsou schopní lidé, listy jsou z grafického hlediska profi produkt, ale přitom se v těch politických článcích tradičně snižují k totálně vylhaným sračkám.


Reagovat  Reagovat s citací


kdy bude přestavěna inkriminovaná křižovatka

1.7.2014 09:01 vložil Ondřej Rut

Rád bych ještě k článku (za který paní Johnové moc děkuji) doplnil několik informací o přípravě rekonstrukce inkriminované křižovatka Prokopova - Rokycanova. V létě 2012 jsem se vypravil na TSK s hotovou studií proveditelnosti na výstavbu okružní křižovatky, spolu s vypracovaným bezpečnostním auditem. Náměstek z TSK přislíbil realizaci projektu a městská část byla ochotná hradit realizaci z vlastního rozpočtu. Projekt okružní křižovatky byl úspěšně projednán a měl jsem tehdy za to, že je vše na dobré cestě. Poté jsem se však dozvěděl, že ředitel TSK rozhodl o zamítnutí projektu okružní křižovatky a dal pokyn k přípravě světelně řízení T křižovatky. Vzhledem k dlouhé přípravě varianty okružní křižovatky a finančním prostředkům, které do projektu investovala MČ Praha 3 jsem proti tomuto rozhodnutí protestoval. Ředitel Pivec mi však v září 2013 definitivně sdělil, že TSK není ochotná diskutovat o návratu k předchozí variantě a připravuje stavbu na stavební sezonu 2014. Dnes víme, že se akce realizovat nestihne a připravuje se na stavební sezonu 2015. TSK a hlavní město Praha o přípravě akcí na komunikacích bohužel se mnou jako zástupcem starostky pro dopravu systematicky nekomunikuje. Ke každému projektu se musím složitě dostávat a doptávat. Projekt T-křižovatky Prokopova - Rokycanova jsem měl možnost vidět na magistrátní pracovní skupině BESIP (kam jsem byl pozván na žádost paní Johnové) a mohu říct, že řešení které projektanti nakonec nalezli pro T křižovatku je také dobré. Doufám, že se v příštím roce podaří realizovat a navázat tak na akci v Lupáčově, kterou hradí MČ z vlastních zdrojů a chystá se na letošní prázdniny.

Ondřej Rut


Reagovat  Reagovat s citací


Poděkování

30.6.2014 21:57 vložil Libor Kozák

Paní Johnová, mám tu čest sledovat Vaše úsilí od té zmiňované tiskovky, včetně Vaší práce s dětmi ve školách. Vím, že se jedná často o úmornou a marnou práci, která jen v některých případech vede ke změnám, které vedou k větší bezpečnosti slabších v dopravě. Bohužel jsme v Čechách a narážíte na neprůhledné zájmy kmotrů a spřízněných politiků a úředníků. Je dobře, že se nebojíte pojmenovat konkrétní nelidy nejen z Prahy 3. Přeji Vám hlavně, ať lidé neotupí a nejste v tom sama. Díky!


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama