Články o dobách minulých

Žižkovská REDUA

Žižkovská REDUA
Oproti Karlínu a jiným továrním čtvrtím býval Žižkov spíše posetý provozovnami drobných řemeslníků, nejrůznějšími dílnami a obchůdky. Skutečných továren bychom tu za První republiky mnoho nenašli. O to více dnes překvapí fakt, že na Žižkově existovala od roku 1919 továrna na čokoládu. pokračování

Čtenáři Kauzy3 přispívají na fotomapu starého Žižkova

Čtenáři Kauzy3 přispívají na fotomapu starého Žižkova
Do redakční pošty nám přišly staré fotografie od dvou čtenářů Kauzy3. Tento aktivní čtenářský zájem nás velmi těší o to více, jedná-li se o neznámé fotografie doplněné zajímavými informacemi. Panu Kazimourovi a panu Volkovi děkujeme. pokračování

Na fotomapě přibyly další fotografie

Na fotomapě přibyly další fotografie
Do redakční pošty nám přišlo 11 fotografií od pana Josefa Vaňka. Většinou jde o naskenované 16mm diapozitivy pořízené na film Mikroma. Prohlédněte si nezvyklé fotografie Žižkova z let cca 1960 až 1990. Některá místa byste dnes už nepoznali. Panu Vaňkovi moc děkujeme a prosíme ostatní, kterým doma leží podobné poklady, ať se s nimi směle pochlubí. pokračování

Procházka Žižkovem v roce 1848

Procházka Žižkovem v roce 1848
Kniha Průwodce po Praze patří do kategorie turistických průvodců. Neobvyklé je, že vyšla roku 1848, kdy na území dnešního Žižkova bylo jen pár zemědělských usedlostí. Originální text jsem doplnil mapou také z roku 1848 a vysvětlivkami. Projďete se Žižkovem tak, jak ho neznáte... pokračování

Nové obrázky na historické fotomapě

Nové obrázky na historické fotomapě
Na interaktivní fotomapě Prahy 3 přibyly další pohlednice. Tentokrát můžete zaměřit svou pozornost na Žižkovo náměstí, Pernštýnovo náměstí, budovu Švehlovy koleje ve Slavíkově ulici, Prokopovo náměstí, budovu pošty ve Fibichově ulici, secesní kostel kostel svaté Anny na rohu Jeseniovy a Tovačovského a také na náměstí Jiřího z Poděbrad. pokračování

Fotografická mapa starého Žižkova

Fotografická mapa starého Žižkova
Před necelým rokem jsme začali uveřejňovat na webu KAUZA3.cz historické pohlednice zachycující Žižkov v dobách, které málokdo z nás pamatuje. Korespondenční lístky - pohlednice letos slaví 140 let od svého vzniku, ty nejstarší žižkovské jsou z konce 19. století. Území Žižkova bylo v té době jiné, některá místa bychom poznali okamžitě, jiná už neexistují. Žižkov byl tehdy mladým městem za pražskou branou. pokračování

Pozdrav ze Seifertovy ulice

Pozdrav ze Seifertovy ulice
Seifertova ulice se vždy jmenovala po někom. Před 20 lety to byla Kalininova (Michail Kalinin – sovětský komunistický politik), před tím Karlova (Karel IV. - český král) a dnes její jméno odkazuje ke spisovateli Jaroslavu Seifertovi, který se narodil v nedaleké Bořivojce. pokračování

Pozdrav ze sokolovny

Pozdrav ze sokolovny
Budovu sokolovny nalezneme v každém menším městečku, a tak i Žižkov samozřejmě měl a má svou sokolovnu. Budova č.p. 929 stojí v dolní části Koněvovy (dříve Poděbradovy ulice). Tělocvičná jednota Sokol Žižkov byla založena roku 1872 na schůzi v hostinci U bílého beránka v Roháčově ulici a účastnilo se jí 28 členů. pokračování

Trocha historie Prahy 3 - Pozdrav z Kostnického náměstí na dobových pohlednicích

Trocha historie Prahy 3 - Pozdrav z Kostnického náměstí na dobových pohlednicích
Jedním ze čtyř hlavních náměstí starého Žižkova je Kostnické náměstí. Není sice náměstím nejstarším, ale bez nadsázky připomíná starosvětskou atmosféru více než jiná místa na Žižkově. Založeno bylo roku 1889 a jako Kostnické se jmenovalo vždy. Název je odvozen od německé Kostnice na Rýně, kde byl souzen a roku 1415 upálen Jan Hus. Svažitý terén náměstí coby nejcharakterističtější atribut celého Žižkova je zde velmi nápadný. Náměstí tak má dvě úrovně – nižší jižní a vyšší severní. Ve středu náměstí je umístěna pravidelná oválná parková plocha se zelení. pokračování

Národní památník na Vítkově

Na samém počátku husitské revoluce, na jaře roku 1420, vyhlásil papež proti kacířským Čechám první křížovou výpravu, do jejíhož čela se postavil sám král Zikmund. Tento Čechy odmítaný dědic trůnu zamířil ku Praze, aby přímo v srdci království zničil odbojné husity. Během května a června shromáždil na 80 tisíc křižáků z celé Evropy a město oblehl. pokračování

Žižkovské katolické chrámy

V dobách již dávno minulých směřovaly kroky katolických věřících z ostatně jen řídce obydleného území dnešního Žižkova za duchovní potravou do pražských chrámů, především do kostela sv. Jindřicha na Novém Městě pražském, kam patřilo farností. Ten byl Žižkovany zvláště oblíben a vážen ještě i dlouho potom, co se Žižkov mohl chlubit kostely vlastními. pokračování

Žižkovská náměstí

Dnes, kdy Žižkov už stavebně a komunikačně zcela splynul s Prahou, si asi jen málokdo uvědomí, že ještě na konci 19. století sám patřil mezi největší česká města. Mimo jiné o tom svědčí jeho dvanáct náměstí. V jejich pojmenováních můžeme najít nejen odezvu slavné české minulosti a našich velkých osobností, které si Žižkované ve svém městě rádi připomínali, ale i historii novou, odrážející se v mnohých změnách poplatných aktuální politické situaci doby. pokračování

DISKUSE

Fakta, dojmy a uvádění na „pravou“ míru

Potěšilo mne, že novopečený pan uvolněný předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva MČ Praha 3 pokládá můj text za „působivě napsaný“. Dokonce kvůli němu, ...
pokračování

Re: a kde budou v budoucnu chodci?Budou ručkovat na stromech, které se vysadí ?

Vážený, běžte se projít po chodníku a počítejte kolik aut před Vás najede na chodník, čí kolik jedovatých výparů nadýcháte, případně kolikrát Vám přímo na kůži doletí ...
pokračování

Diskutujme s fakty a nešermujme dojmy

Pusobive napsany text je zalozen na dojmech, ale nikoliv faktech. Rad bych to uvedl na pravou miru. Predne je treba korigovat vas vyklad, ze stehovani policistu a zaku stalo 130 milionu. ...
pokračování

Re: Nutné přejmenovat

Víte vůbec něco o maďarském povstání? Šlo o brutální vyřizování účtů vedené fašisty-sálašovci (Šípové kříže) a jejich stoupenci, kteří brutálně vraždili komunisty, ...
pokračování

Děkuji, že jsi přivedl mého manžela zpět

happy
pokračování

Nejčtenější

Ode zdi ke zdi, aneb jak naši TOP hospodáři již desátým rokem staví úřad ze školy a školu z úřadu

„Sestěhováním úředníků do nově zrekonstruované budovy na Havlíčkově náměstí vytvoříme přívětivější prostředí pro kontakt občanů s úřadem a vyřizování všech agend na jednom místě“. Připadá Vám tento text povědomý? Pokud ne, není divu. Zapomněli na něj totiž i jeho vlastní autoři.
pokračování